Kontakt, Stadgar, Styrelse

Föreningen är en ideél förening med organisationsnummer 802513-6949.

 

Årsmöte

Mötesanteckningar från senaste årsmötet finns här länk

 

Stadgar

Föreningens stadgar finns här, godkända på årsmötet.

 

Styrelse

Senaste styrelseprotokoll finns här länk

Styrelsen består av:

  • Magnus Esko, ordförande
  • Anders Löwinger, Kassör
  • Anna Ekman, sekreterare

 

Kontakt

Liselotte Löwinger lise@lowinger.se

Anders Löwinger anders@abundo.se

Magnus Esko magnus.esko@gmail.com