Det första årsmötet!

Nu är det dags att fortsätta arbetet för att skapa den ideella föreningen Pite Makerspace. Alla som är intresserade är välkomna! Om ni kan tänka er att bidra som kassör.

Presentationer som ska hållas: ”Inför årsmöte 2017-11-16” länk och ”Årsmöte 2017-11-16” länk.

Plats: Kaleido Piteå

När: 16 November 2017 klockan 18:00

Innan årsmötet börjar så gör Anders Löwinger en kort presentation

 • Vad är Makerspace?
 • Kort intro till en ideell förening? Vad? Varför? Hur?
 • Frågestund

Sen börjar själva årsmötet. Det kan se lite formellt ut och det stämmer nog, men borde gå rätt fort o komma igenom.

 • Närvaroanteckning
 • Val av mötesordförande
 • Val av protokollsekreterare
 • Val av två justeringsmän/rösträknare
 • Fråga bildande förening (ja/nej)
 • Fastställande av stadgar. Ligger förslag på hemsidan
 • Fastställande av namn (Pite Makerspace)
 • Val av interimsstyrelse. Denna sitter tills ordinarie årsmöte
  • Förslag
   • ordförande Anders Löwinger, Abundo
   • sekreterare: Daniel Gustafsson, Piteå Science Park
   • kassör: ?
 • Beslut om medlemsavgift
 • Mötets avslutande

Väl mött!
Anders, Danne och Liselotte